ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn.: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. OPS.ZP.26.1.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWIZ OPS.ZP.26.1.2020 (PDF, 11.3 MiB)
 • załącznik nr 1 OPS.ZP.26.1.2020 (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 OPS.ZP.26.1.2020 (DOCX, 20.2 KiB)
 • załącznik nr 3 OPS.ZP.26.1.2020 (DOCX, 20.8 KiB)
 • załącznik nr 4 OPS.ZP.26.1.2020 (DOCX, 36.1 KiB)
 • załącznik nr 5 OPS.ZP.26.1.2020 (DOCX, 23 KiB)
 • załącznik nr 6 OPS.ZP.26.1.2020 (DOCX, 25.2 KiB)
 • załącznik nr 7 OPS.ZP.26.1.2020 (DOCX, 15.4 KiB)
 • załącznik nr 8 OPS.ZP.26.1.2020 (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 9 OPS.ZP.26.1.2020 (PDF, 3.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert OPS.ZP.26.1.2020 (PDF, 276.5 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej OPS.ZP.26.1.2020 (PDF, 1.1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn.: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. OPS.ZP.26.1.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ OPS.ZP.26.1.2019 (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 OPS.ZP.26.1.2019 (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 OPS.ZP.26.1.2019 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 OPZ.ZP.26.3.2019 (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 OPZ.ZP.26.1.2019 (DOCX, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 OPS.ZP.26.1.2019 (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 OPS.ZP.26.1.2019 (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 OPS.ZP.26.1.2019 (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 OPS.ZP.26.1.2019 (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 OPS.ZP.26.1.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 361.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OPS.ZP.26.1.2019 (PDF, 944.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa przygotowania, dostarczania, wydawania posiłków uczniom szkoły oraz wydawanie posiłków w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.4 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 23.6 KiB)
 • Oświadczenie w zakresie dysponowania samochodem i lokalem gastronomicznym (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 31.5 KiB)
 • Informacja o grupie kapitałowej (DOCX, 18.3 KiB)
 • Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (DOCX, 24.2 KiB)
 • Wzór pełnomocnictwa (DOCX, 14.4 KiB)
 • Wykaz osób (DOCX, 13.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-11-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: "Usługa przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 36.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 240.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 325.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 106.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 259.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 259 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 178.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 165.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 315.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 377.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.1 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2016-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 376.1 KiB)
 • Specifikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 66 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 820.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 404.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1004.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2015-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od stycznia 2016 roku do końca roku 2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWIZ (DOC, 103.5 KiB)
 • Załączniki do SWIZ (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWIZ (DOC, 55.5 KiB)
 • Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2014-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od stycznia 2015 roku do końca roku 2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 102.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ o nr 1,2,3 i 5 (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 56 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 254.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2013-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (DOC, 86 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 46 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 42.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2013-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa przygotowania. dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez wykonawcę, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od stycznia 2014 roku do końca roku 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (DOC, 85.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 46 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 43 KiB)
 • Wyjaśnienie do treści SIWZ (PDF, 46.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 300 KiB)