Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023-2026

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-29 13:16:38 przez Karolina Bilon-Kruś

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do konsultacji społecznych Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023 – 2026
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40),  art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901)  oraz § 5 Uchwały nr XLI/308/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 października 2021r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skwierzyna (Dz. U. Woj. Lub. Z 2021 r. poz. 2276), zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.40.2024 Burmistrza Skwierzyny z dnia 29 lutego 2024 r.,  ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023 – 2026.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu.
W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Skwierzyna.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 1 marca 2024 roku do 22 marca 2024 roku.
Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie oraz na stronach internetowych: Gminy www.skwierzyna.pl oraz Ośrodka www.ops.skwierzyna.pl.    
Wypełnione formularze można dostarczyć:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;
2) drogą korespondencyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna;
3) osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka. 
W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.
Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia konsultacji. Dodatkowo wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie www.opsskwierzyna.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Bilon-Kruś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-29 13:14:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Bilon-Kruś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-29 13:16:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Bilon-Kruś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 13:16:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
301 raz(y)