ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dodatki Mieszkaniowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dodatki mieszkaniowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dodatek mieszkaniowy
 
Dla kogo dodatek mieszkaniowy.
 Prawo do uzyskania dodatku mieszkaniowego przysługuje:
 1. osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu – należy okazać stosowny dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny do lokalu,
 2. gdy powierzchnia lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:
          - dla 1 osoby - 35 m2
          - dla 2 osób - 40 m2
          - dla 3 osób - 45 m2
          - dla 4 osób - 55 m2
          - dla 5 osób - 65 m2
          - dla 6 osób - 70 m2
3.       jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy nie przekracza:
- 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym
- 30% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – musi być potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny – do pobrania na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie Ośrodka,
 • Dokument potwierdzający wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku – wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.
 • Zaświadczenia o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku – według definicji dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych t. j. dochód netto.
 • Inne niezbędne dokumenty o które organ może wezwać w celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku i deklaracji oraz oświadczeniu.
Termin i sposób załatwienia
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, które wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Gdzie można złożyć wniosek?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie przy ul. Batorego 15, pokój nr 4 na parterze budynku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7:15 do 15:15, w środy w godzinach od 7:15 do 16:15, telefon: 95 7171-412, 95 7170-928, e-mail:

Przypominamy, że w piątki nie obsługujemy petentów - ten dzień poświęcamy pracy nad decyzjami oraz wnioskami które do nas wpłynęły.
 
Dodatek energetyczny
 
Do 31 grudnia 2022 roku wnioski o dodatek energetyczny będą pozostawiane bez rozpatrzenia na podstawie art. 15 ustawy o dodatku osłonowym który mówi: wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Komu przysługuje?
Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę:
 • której przyznano dodatek mieszkaniowy,
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:
 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł/miesiąc;
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 
Dodatkowe informacje:
Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst. jedn. z 19 maja 2022 Dz. U. z 2022 r. poz. 1385);
 • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 419);
 • uchwała nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Gdzie można złożyć wniosek?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie przy ul. Batorego 15, pokój nr 4 na parterze budynku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.15 do 15.15, w środy w godzinach od 7.15 do 16.15.
Przypominamy, że w piątki nie obsługujemy petentów - ten dzień poświęcamy pracy nad decyzjami oraz wnioskami które do nas wpłynęły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Filoda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Filoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-01 13:26:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zabielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-21 12:08:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Bilon-Kruś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-29 12:33:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »